Dış Kaynak Kullanım HizmetiDış Kaynak Kullanım Hizmeti

Seybil Bilişim Ve Bilgi Teknolojileri Teknik Destek Ekibi tarafından sunulan hizmetler, alınan hizmetin süresine ve hizmetin sunuluş şekline göre farklılıklar göstermektedir. 

Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda 5 gün 9 saat (5x9) ya da 7 gün 24 saat (7x24) sunulabilen teknik hizmetler bulunmaktadır. Bu teknik hizmetler; müşterinin ihtiyaçlarının içeriğine bağlı olarak telefonda çözümlenebilecek durumlar olabileceği gibi, müşterinin kendi merkezinde, yerinde çözümlenebilecek durumlar da olabilir.

Bu farklı ihtiyaçlara uygun hizmetler; müşterilerimizin belirledikleri önceliklere ve ihtiyaç analizlerine bağlı olarak farklı destek programları ile sunulmaktadır.